EVIDENCE

 • Vedení kompletního účetnictví BD, SVJ a družstev
 • Zpracování mzdové agendy
 • Evidence veškeré dokumentace týkající se spravovaného majetku
 • Evidence vlastníků/nájemníků/podnájemníků jednotek
 • Evidování počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak je nahlášeno vlastníkem jednotky
 • Evidování plateb spojených se správou a provozem nemovitosti
 • Evidence technického stavu domu
 • Předepisování měsíčních plateb jako záloh na služby, fond oprav či nájemné dle pokynů vlastníka.
 • Vyplňování dokumentů pro správu sociálního zabezpečení
 • Evidence předepsaných plateb, jejich vyhodnocení a pravidelné informování o dlužnících
 • Sledování platební kázně – formou pravidelných sestav dlužníků
 • Dálková evidence měřičů v bytovém domě a jejich odečty na denní bázi
 • Vyřizování a následná evidence korespondence, smluv a dalších potřebných dokladů

ÚČETNICTVÍ

 • Vedení komplexního podvojného účetnictví pro spravované nemovitosti a právnické osoby, dle platných vyhlášek a zákonů
 • příjem, kontrola a zajištění plateb
 • evidence veškerých účetních dokladů spojených s poskytováním služeb spravované nemovitosti
 • zpracování přehledu o hospodaření, roční závěrky, podkladů pro daňové přiznání

VYÚČTOVÁNÍ

 • Pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky a užíváním společných prostor
 • Dodáváme vyúčtování do stanoveného termínu zákonem
 • Zajištění vyplácení přeplatků, nebo vymáhání nedoplatků plynoucí z vyúčtování