• Prověření solventnosti nájemce před uzavřením smlouvy
  • Kontrola stavu Vaší nemovitosti
  • Zajištění údržby a opravy (opravy a havárie svěřujeme osvědčeným partnerům)
  • Komplexní řešení pojištění spravovaných objektů, vč. vyřešení pojistných událostí
  • Pravidelné revize spotřebičů a měřidel
  • Revize, údržby a opravy protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a dalších zařízení dle platných vyhlášek
  • Přístup do zákaznického portálu Poschodech + ukázky výstupů, předpisy plateb, upomínky, vyúčtování