• Chystání a zasílání předžalobních výzev
 • Spolupráce s renomovaným advokátem v oblasti bytového práva
 • Příprava podkladů pro soudní řízení
 • Včasné upozornění na změny v legislativě týkající se Vaší nemovitosti
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – díl oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví (§1158-1222)
 •  věnujte pozornost novele platné od 1. 7. 2020 č. 163/2020 Sb.
 • Zákon. č. 460/2016 Sb. – zrušení povinnosti pro SVJ dát do souladu s OZ název společenství
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích – Hlava VI, odd. 1 (§552-726) Družstva, odd. 2 (§727 – 757) Bytová družstva
 • Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám (podmínky vzniku SVJ pokud podíl družstva klesne na méně než polovinu)
 • NV 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • NV 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (společné části domu, příspěvek na správu, limity pro rozhodování)
 • Zákon č. 67/2013 Sb., související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu (rozsah služeb, výše záloh, rozúčtování nákladů, vyúčtování, poplatek z prodlení)
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody pro dům
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů)